Уралдаанд ирүүлсэн материал

Санал болгож буй нэр

Хүн Хөгжмийн Даатгал

Илгээсэн: Хашзандан Сэлэнгэ

Нэрийн тайлбар

Амьдрал хэмээх цаг хугацааны орон зайд хүмүүн заяаг олж төрөөд амьдрал хэмээх их айлыг чимж хөглөж явна гэдэг аугаа их гайхамшигтай ховор ховорхон аз тавилан билээ. Тийм болохоор амьдрал хөглөсөн хүн бүхэн нэгэн ижил жаргалтай зовлонтой ч хувь тавилан төөргөөсөө болж энэхүү жаргал зовлон харилцан адилгүй байдаг гэж бодном. Хүн энэ амьдралд ирэхдээ авахын төлөө бус өгөхийн төлөө ирдэг гэж далай лам нэгэнтээ хэлсэн байдаг. Учир ийм болохоор хүний сайн сайхны төлөө зориулсан үйлс бүхэн цагаан мөртэй сайн үйл бүтээсэн хүмүүний үрс жаргалтай явдаг гэж боддог тэгж ч хөдөлмөрлөдөг өчүүхэн би. Танай хамт олон амьдрал хэмээх их айлд зочилсон хүмүүний ирээдүйн сайхны төлөө сайн үйл хийж байдагт бахархдаг учраас энэхүү сэтгэлийн хариу хараагүй сайн үйлсийн даатгалын нэрэнд сэтгэлээс урлагдаж үгээр гарч ирсэн сайхан нэрийг монгол ёсоороо будаандаа шигшин байж гарган тодорхойлж байгаадаа маш их баяртай байна. Тийм ээ амьдрал өөрөө ийм л гайхамшигтай болохоор хүн хөгжим та амьдралыг хөглөхгүй чимэхгүй гээд яалтай. Хүмүүн таны үг бүхэн уянгатай, үйлдэл бүхэн эгшигтэй ,үр дүн бүхэн нь хүн хөгжмийн амьдралын даатгалд чиглэсэн тэнгэрлэг сайхан амьдралын замын аялалд элдэв саад үгүй.элдэв атаархал үгүй хүн бүхэнд юу байна түүгээрээ бусдад тус хүргэж байхын сүүн цагаан ерөөлөөр энэхүү тайлбараа өндөрлөнөм. АМЬДРАЛ БОЛ ГАЙХАМШИГТАЙ ЦАГ ХУГАЦААНЫ ХҮН ХӨГЖМИЙН АЯЛАЛ БИЛЭЭ. Хүндэтгэсэн Х.Сэлэнгээ

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

Төлөвлөөгүй худалдан авалт Чанаргүй банкны зээл Агаарын бохирдол Үнийн хөөрөгдөл Шатахууны үнийн өсөлт Мал үнэгүйдэлт Хөдөлмөрлөх дургүй ажил голдог Мөрийтэй тоглоом цэнгээн Ангийн уулзалт.цэнгүүн Аливаад сэтгэлгүй ханддаг хандлага Архидалт Тамхины зохисгүй хэрэглээ Тогтмол орлогын эх үүсвэргүй байх нь Ажилгүй сууснаас таргалалт таргалалтаас элдэв өвчлөл Тооцоогүй хэрэглээ тансаглал Ямар нэгэн зөв хандлагатай сургалтанд суудаггүй Зөвхөн халамж горьддог зан Эрүүл саруул хэрнээ ажил хийдэггүй Боловсрол дутмаг учраас Бэлэнчлэх бүхнийг худалдан авах буруу сэтгэлгээ Гар урлал эрхэлдэггүй Мөнгийг зовж олохыг хүсдэггүй

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

Байнгын ажил орлоготой байх Хадгаламжтай байнга орлого хийдэг Даатгалд бүрэн хамрагдах Эрсдэлээс өөрийн үнэтэй бүхнийг хамгаалах Зөв зохистой хэрэглээтэй байх Эрүүл байх хөдөлгөөнтэй байх Эмийн зөв хэрэглээтэй байх Урьдчилсан үзлэг оношилгоонд хамрагддаг байх Эд хөрөнгөндөө ариг гамтай байх Хүүхдийнхээ хүмүүжилд анхаарах Дараа нь боловсролд анхаарах Сайн хийж чадах зүйлээ хийдэг байх Бусдад хандив тусламж өгдөг байх Хүн бүр үр хүүхдэддээ хүний сайхан сэтгэлийг суулгах Өнгө мөнгөнд шунадаггүй байх Эх нутгаа байгалиа ээж аав шигээ хайрладаг байх Ногоон эко худалдаанд суралцах өөрөөр хэлбэл тогтвортой боловсролыг сургах.чиглүүлэх Экологийн тэнцвэрт байдлыг тооцох зөв хэрэглэх

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

Даатгалд хамрагдсанаар нөхөн төлбөр авах боломтой Бусдын сайн үйлсэд нэгдэнэ Сэтгэлийн амгалантай байна Зөв хэрэглээтэй болно Санхүүгийн туршлага сууна түгээн дэлгэрүүлнэ Аминчхан үзэл арилна Амьдрал гэдэг юуг өгнө тэр өгснийг буцааж өгдөг гэдгийг ухаарна.ойлгоно Эрүүл мэндийн нэмэлт үйлчилгээнд хамрагдана Сэтгэлийн боловсролд суралцана Хүн чанартай болно Өрхийн орлого нэмэгдэнэ Сайн үйлсын аянд нэгдэнэ Энэ амьдрал зөвхөн нэг хүнийх биш бүх л хүнийх ёстой л хоосон хэрнээ дүүрэн гэдгийг ухаарна. Амь нас эд хөрөнгө боловсрол гээд үнэтэй бүхнээ даатгадаг учраас та амар тайван хөдөлмөрлөх болно.

Санал болгож буй нэр

сэтгэлийн үг Даатгал

Илгээсэн: лхагвасүрэн мөнхжаргал

Нэрийн тайлбар

сэтгэлийн үг итгэлийн жигүүр болж ирдэг.

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

1. гэр бүлийн хэн нэгэн өвдөх, эмчлүүлэх, 2. гэнэтийн ямар нэгэн санхүүтэй холбоотой асуудал үүсэх 3. эд хөрөнгө эвдрэх сүйрэх. алдагдах. 4. байгалийн болзошгүй аюул тохиолдох 5. улс болоод орон нутгийг хамарсан томоохон гамшиг. эсвэл хөдөлгөөн цуглаан үүсэх 6. гэр бүлийн гишүүдийн тансаг хэрэглээ хэтрэх. 7. хамаатан садан ойр дотны хэн нэгэн мөнх бусыг үзэх

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

1. мөнгөн хуримтлал үүсгэх 2. улиралд 1-ээс доошгүй эмчид үзүүлэх 3. эрсдлийн даатгалд хамрагдах 4. цалингаас гадна орлоготой болох.

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

энийг та бүхэн зохицуулах хэрэгтэй байхаа............... ььтрррр. лоррх раароор рхрррх ххррр хххрроо ррроон ххаа аахр ххх хр рс ррирааь рр ххр мх рригри хэхроохаө ааахораөсошм хххооо хх х р р хрмиро мхтт ххрт хи мхх х и ир а хрооох рм и х хи ири рри ииии иирииии иииририии и риххаэжхри ри ирхмиха иам ир ххммс мх ии ри ир ири ири раалох ирт ри р р р о о о о о т о о ои р о оио о о о о о ои ри оириииоиир ио р ро о о о о о о о тт о т о о о о о о отто ттт р и и и и и и и и и и и и и и и и и иии и и и и и и и и и и и и и и и и иии и и и и и и и р иии и и м м и м и и и и и и ии и и и и и и и ииииириииииии и и м и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и ии и и и и и и итиоиии ои ии ии и и ио и и и и и и и ио т ии и т тиии и ииии ио о и и и и и и и иии и и и и и и и и и р м иии ии ии иии р и и и и ииииии и и т т т и ти о т о о р и иииои ои р и и и и и т и ии о х х х р х хтх хтхихтрр р р о о о о о о р ро ши о о о о о о о рт р р р р р р о о

Санал болгож буй нэр

Төгс Ирээдүй Даатгал

Илгээсэн: Насанбаатар Батхишиг

Нэрийн тайлбар

Юуны өмнө даатгал гэдэг нь аливаа хувь хүний амь нас, эрүүл мэнд эд хөрөнгөд учирч болох гэнэтийн аюул осол гэх мэт амьдралын хэвийн үйл явц алдагдах үед учирч болох бэрхшээлийг даван туулахад зориулагдсан мөнгөн хөрөнгийн хуримтлалын хэлбэр гэж миний бие ойлгодог. Ийм ч учраас хувь хүн өөрийн болон гэр бүлд тулгарч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөө даатгуулахыг эрмэлзэж үүнийгээ зуршил болгох хэрэгтэй юм. Монгол улсад 1934 оноос даатгалын салбар үүсч хөгжин өдгөөг хүртэл хөгжлийн олон үеийг даван туулсаар өнөөг хүрчээ. Өдгөө Монгол улсын даатгалын зах зээлийн бүтцийн хувьд 290 шахам даатгалын компани, даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч актуарч, аудитор, даатгалын компанид аудит эрх бүхий компани үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Манай улсын хувьд даатгалын үйлчилгээ үзүүлдэг копаниудын хувьд урт хугацааны даатгал, ердийн даатгал, давхар даатгал гэсэн чиглэлүүдээр үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулдаг бөгөөд Нэйшнл лайф даатгал нь 2007 оноос эхлэн урт хугацааны даатгалаар мэргэшин үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулж эхэлжээ. Миний бие тус компанийн зүгээс зарласан нэр болон нэрийн тайлбар санал болгох уралдаанд "Төгс Ирээдүй Даатгал" нэрийг санал болгон оролцож байгаа бөгөөд уг нэрийг тус байгууллагын үзүүлдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь хувь хүний ирээдүйг төгс байлгах үүднээс хэрэгжүүлж болох бүхий л даатгалын үйлчилгээг иргэдэд санал болгодог гэж үнэлж уг нэрийг санал болгож байна. "Төгс" гэдэг үг нь аливаа зүйлийн байж болох бүхий л эерэг хандлага бүрийг шингээсэн утга агуулга бүхий үг, "Ирээдүй" гэдэг нь тааварлаж болшгүй цаг хугацааны илэрхийлэл. Мэдээж даатгуулж буй хувь хүний зүгээс уг хугацаа урт байх тусам үнэ цэнэтэй байх зүйн хэрэг хэмээн үзэж уг нэрийг сонголоо. Хүн бүхэн ирээдүйгээ төгс байгаасай гэж хүсдэг. Үүнийхээ төлөө ч хөдөлмөрлөдөг. Ирээдүйдээ зориулж хуримтлуулдаг.

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

2017 оны байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 885,639 өрх бүртгэгдсэн байна. Өрх бүрт харилцан адилгүй байдлаар аливаа санхүүгийн эрсдлүүд тулгарч байдаг байх. Миний үзэж байгаагаар өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүдэд: 1. Ам нас эрсдэх /өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний/ 2. Эрүүл мэндийн эрсдэл /халдварт өвчин, гэнэтийн ослоос хөдөлмөрийн чадвараа алдах гэх мэт/ 3. Ажилгүй болох гэнэт халагдах эрсдэл /энэ тохиолдолд иргэнээс өөрөөс шалтгаалахгүйгээр компани татан буугдах, дампуурах гэх мэт орж болно/ 4. Хувийн санхүүгийн сахилга бат хангалтгүйгээс үүсэх эрсдэл 5. Зохиомол эрсдэл /энэ нь хувь хүний шууд нөлөөллөөс үүснэ. Ажил эрхлэхгүй байх, залхуу хойрго, назгай байдлаас үүсч болох эрсдэл/ зэргийг дурьдаж байна.

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

Хамгийн чухал нь хуримтлал. Хуримтлалыг дараа гэж хойшлуулалгүй хуримтлуулдаг байх. Хуримтлалдаа үнэнч байх. Энэ нь хэсэг хугацаанд хуримтлуулж байснаа санхүүгийн хэрэгцээ гарах үед хуримтлалаа үнэгүйдүүлэх эрсдэлтэй. Учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдлийг байнга тооцоолж эрсдэлд бэлэн байх, хувийн болон өрхийн санхүүгээ байнга төлөвлөж байх. Төлөвлөгөөндөө гарч болзошгүй эрсдлээ мөн тооцоолж тусгаж байх. Санхүүгийн сахилга батыг сахих. үр ашиггүй зардал гаргахгүй байх нь маш чухал.

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

Миний үзэж байгаагаар "Үндэсний амьдралын даатгал"-аас санал болгож байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүд нь хүний амьдралд тулгарч болох эрсдлүүдийг нарийн тооцон үзсэний зэрэгцээ тухай хувь хүн, өрх гэрийн санхүүгийн чадамжинд суурилсан сонголтыг санал болгодог учир өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг бүрэн хангаж байна гэж хэлж болохоор байна.

Санал болгож буй нэр

Зэрвэст . Даатгал

Илгээсэн: Сайнбат Мягмарсүрэн

Нэрийн тайлбар

Аливаа осол аваар, өвчин эмгэг, байгалийн гамшигт үзэгдэл, болон ямар нэгэн урдчилан сэргийлэх боломжгүй хэзээ ч хаана ч хэнд ч тохиолдож болох эрсдэлүүд нь богинохон хугацаанд буюу зэрвэсхэн болоод өнгөрдөг. Иймд эрсдэл болон золгүй явдалд өртсөн, өвчин туссан иргэд тэр бүгдэд өртөн санхүүгийн хүнд байдалд орсоныхоо дараа нь даатгал бидэн хэрэгтэй юм байна гэж үздэг нь хамгийн буруу явдал юм. Монголчууд маань даатгалын компаниудын талаар ташаа ойлголттой байдаг юм шиг санагдсан, зүгээр хүний мөнгийг зүгээр аваад л байж байдаг газар тэрийгээ хуулинд заачихсан учираас дуртай дургүй төлөөд явдаг гэх энэ буруу ойлголтыг бас засах хэрэгтэй юм шиг. Гадны бусад улс оронд бол заавал даатгалд хамрагдах ёстой гэдэг үзэл бол бүүр хүүхэд байхаасаа л яг хүн хоол идэх ёстой гэдэгтэй утга нэг суучихсан байдаг учираас бүгд даатгалаа төлөөд түүнийхээ үр шимийг хүртэхдээ хүртээд явдаг. Бидний даатгалын компаниудад тэр болгон иргэн бүр хамрагдаж чадахгүй байгаа гол шалтгаан бол яахын аргаггүй улс эх ороны маань нийгмийн байдал нэг дүгээрт хоёр дугаарт эдийн засгийн байдал хоёр том хүчин зүйл нөлөөлж байгаа юм. ............ ................ ..................... .............. ...... ......... ............ .................. .............. ....... ............ Зэрвэст гэдэг үгний утга зүйн тайлбар нь Нүдний үзүүрт халти мөлт үзэгдэх нь, сайн ажиглаж хараагүй байдал: зэрвэс харах (дутуу харах), Ийм учираас иргэд маш богинохон хугацаанд ч хүссэн үедээ хэзээ ч даатгуулах боломжтой гэсэн утга санааг илэрхийлж байгаа түгээмэл биш үг юм. ......... ............ .......... .... ...... ...... ... .......... ...... ...... ....... .......... ..... ... ...... ... .... .... . ....... .... ..... . ........... . . . . . . . . . . ....... ...... ...... ...... ...... ......... ...... .... ....... .......... ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

1.Олон янзын баяр, найр наадам, түүнээс гарж болзошгүй зарим эрсдэлүүд. Жишээ нь: Эрүүл мэнд, Эд хөрөнгө гэх мэт/ 2.Өвчин эмгэг /хурдан эдгэрэх боломжтой болон урт хугацааны гэнэт илэрсэн өвчин/ 3.Эд хөрөнгийн тооцоолоогүй эрсдэл /Орон сууцанд ус алдах, гал түймэрт өртөх, хулгайд өртөх гэх мэт/

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

1.Тооцоолоогүй зардалыг гаргахгүй зөвхөн төсвөлсөн зүйлдээ зарцуулах. 2. Мэдээж аль нэгэн даатгалын компанид амь нас болон эд хөрөнгийн даатгалд хамрагдах 3.

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

Урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэдээлэлийг тогтмол даатгуулагч компаниас мэдээлэлийн олон талт байдалаар хүлээн авах. /Жишээ нь: Гар утасанд мэссэжээр , Сошиал сувагаар/ хэрвээ даатгуулагчид ямар нэгэн урдчилан сэргийлэх боломжтой эрсдэлүүдийн талаархи мэдээ мэдээлэлээр бүрэн хангагдсан байвал урдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тодорхой хэмжээгээр авсанаар эрсдэл үүсэх магадлал буурах юм.

Санал болгож буй нэр

урагшаа сүро Даатгал

Илгээсэн: төмөр-очир сүмбэр

Нэрийн тайлбар

Дээшилж яваа Монголын Дэвшиж яваа У-гийн Дэлгэрч яваа Сү-гийн Өсөж яваа Ро-гийн Нүд нь дүгрэг бөгөөд харавтар Тунгалаг толийн гэрэлтэй Шүд нь хурц бөгөөд жижиг Цагаан лавайн өнгөтэй Үс нь нарийн бөгөөд хархан Зөөлөн мяндасын ширхэгтэй Зүс нь бор бөгөөд хөрслөг Сайхан Монголын шинжтэй Ариун тунгалаг ухаантай Аз завшаан ихтэй Алив хүсэл нь бүрдсэн Амраг хөөрхөн дүү минь Ангаахайн чинээ амандаа Алим үмхээд бувалзана Аягын чинээ гэдсээ Амтат жимсээр дүүргэнэ Толинд байгаа дүрстэйгээ Тоглон инээн наадна Тохойн чинээ биеэрээ Бүжиг хийх гээд дэвхцэнэ Аятай харагдсан бүгдийгээ Ай е е гэж дуудна Аав ээжээ харахдаа Ааваа, маам аа гэж байна. Балга хүрэхгүй шөлийг Барж ядан ууна Үмх хүрэхгүй махыг Үлтэлж ядан иднэ Үдээс үдэш болтол Text Box: Үүргэлж бүр ядарчихна Үргэлж юм оролдсоор Нойр нь бүр хүрчихнэ Тэнд энд гишгэсээр Тэнтэр тунтар явна Тэвдэж яарч явсаар Тээглэж бүдэрч ойчно Бөгтөгнөж байгаад мөлхөнө Бондгонож байгаад босно Муу муу гээд заана Хош хош гээд хараана Боргоцой гараа сарвайгаад Боов боов гэж бархирна Өгөхгүй бол уйлж гарна Уйлаад унжаад ирэхлээр Нүүр нь улайн үрчийгээд Нүд нь онийн гурвалжилаад Нулимс нь ундран дуслаад Нус нь бөнжигнөн гоожоод Бий чадлаа шавхаад Бияа бияа гэж бархираад Аав ээжээ маажлаад Аргадаж авахыг горьдоно Эрээн мярааныг харуулбал Ингэж уйлахаа больчихно Ээж нь аваад аргадвал Мээмээ хөхөөд тайвширна Тохойн чинээ биетэй Ханцуйн чинээ дээлтэй Бээлийн чинээ малгайтай Балчир нялх дүүгийн минь Аавдаа алт болсон Ээждээ сувд болсон Энхрий булбарай бие нь Эсэн мэндээр хүмүүжиг Бага жаахан бие нь Батжин сайнаар торниг Бадамлянхуа цэцэг мэт Бадран сайнаар дэлгэрэг Ай хөөрхий Ро минь Эрэгтэй хоёрын дээр Эмэгтэй гурвын хамт Тааруухан таван дүүтэй болоорой Хуучин цагийн сүүлд Хувьсгалт цагийн эхэнд Харанхуй үеийн өнгөрөхөд Гэгээн замын нээгдэхэд Тохиолдож төрсөн зол байна Олны үзэх гайхамшиг байна Эрдмийг сурах завшаан байна Энхжин жаргах заяа байна. Арвидах шинийн сар шиг Дэлгэрэх хаврын цэцэг шиг Өдөр бүр өсөж байгаа Цаг бүр чадалжиж яваа Эрхэм янаг дүүдээ Захих захиа, хэлэх үг Заах сургаал, бэлэглэх ерөөл минь Арав шахам наснаасаа А, Б гээ холбосоор Ахих шатаа дамжаарай Арав тавыг нийлүүлсээр Дөхөх замаа олоорой Бэх цаас учруулсаар Бичгийн эрдмийг сураарай Эрдэм ажлыг хосолсоор Эрхэм гавъяаг байгуулаарай Хоёр хүрээгүй нялхдаа Туурайт морины давшгүй Тураг шувууны дэвшгүй Түмний газар хүрчиж дээ Гар нь ганзаганд хүрвэл Гадаад далайг туулах байх Хөл нь дөрөөнд хүрвэл Хөрст дэлхийг тойрох байх Ээ хөөрхөн Ро минь Аэропланаар энд тэнд нисэж Галт тэргээр газар бүр зугаацаж Газар усны гайхамшгийг үзээрэй Түүнээс Монголдоо буцаж Төв журмаар явж Түвшин голомтыг байгуулж Түгээмэл ихээр жаргаж Таван ханатай гэр барьж Тал дүүрэн мал билчээж Зуун адуу ууландаа хурааж Мянган хонь гаднаа хотлуулж Тогоо дүүрэн сүү хөөрүүлж Торх дүүрэн өрөм хурааж Суулга бүгддээ тараг бүрж Сав бүгддээ аарц шүүж Шинэ ааруул хүүдийгээр гаргаж Шилдэг айраг хөнөгөөр сөгнөж Шимийн архи аягаар бялхуулж Шингэн зөөхий хувингаар уудалж Аав ээждээ өргөн дэвшүүлж Ах дүүдээ өгөн хүндэлж Халуун зуураа найрлан цэнгэж Харь олныг зочлон хуримлаж Эцэг өвгөдийн сайшаалыг сонс Эмгэд хөгшдийн ерөөлийг дуул Ард олондоо их тус бол Амар жаргалыг ихээр эдэл

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

нэг н ажилгүй болход л доголдоно.

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

бизнэс эрхлэх, шинэ мэргэжил эзэмших.

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

мэдэхгүй

Санал болгож буй нэр

Ѳнѳд Мѳнх Даатгал

Илгээсэн: Сүхээ Алтанзаяа

Нэрийн тайлбар

Ѳнѳд Мѳнх Даатгал.Энэ ѳгсѳн нэрнийхээ утгыг тайлбарлавал- Ѳнѳ гэдэг нь ѳргѳн хүрээг хамарсан үгийн утагыг тодотгосон үг юм. Мѳн хэзээд хэвээрээ орших гэсэн утгатай.Ѳнѳд гэдэг нь, цаг ямагт, үүрд гэсэн утгатай. Хүн бүхийл амьдралынхаа туршид ирээдүй нь тасралтгүй, эрсдэлгүй, ѳнѳ мѳнхѳд аз жаргалтай сайн сайхан байхыг бэлэгдсэн.Мѳнхийн мѳнхѳд, үүрдийн үүрд гэсэн утгыг бэлэгшээж ѳгсѳн нэр юм. Ѳнѳд Мѳнх Даатгал

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

1.Хүмүүсийн байнга гаргадаг нийтлэг нэг алдаа байдаг.Орлого болж орж ирэх нь тѳлѳвлѳгдцѳн байгаа ирээдүйд ирэх гэж байгаа мѳнгѳн орлогыг ирэхээс нь ѳмнѳ ирэх сургаар нь түрүүлж хэрэглэдэг.Мѳнгѳ зээлж байгаад зарцуулчихдаг нь санхүүгийн эрсдэлд оруулж байдаг. 2.Санхүүгийнхээ тѳсѳв тѳлѳвлѳгѳѳг гаргадаггүй, хоол хүнс хувцас хэрэглэл, гэр бүлдээ гэх мэт зүйлүүдэд хичнээн тѳгрѳг зарцуулж байгаагаа мэдэдгүй,тэр тусам эмэгтэйчүүд огт тѳлѳвлѳѳгүй гэнэтийн хѳѳрлѳѳр хямдрал зарласан гэх мэт зүйлд хѳѳрч хэрэггүй худалдан авалт хийх нь их байдаг.Энэ нь ѳрхийн санхүүд доголдох эрсдэлийн нэг болдог. 3.Орлогоосоо давуулсан зардал гаргах. 4.Ѳндѳр хүүтэй зээл авах. 5.Орлого Зарлагаа тооцохгүй байх.

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

1.Заавал мѳнгѳн хуримтлалтай байх. Гэнэт ѳвдѳх,ажлаас халагдах гэх мэт онцгой асуудал тулгарсан үед хэрэглэх зориулалттай хадгаламж байх хэрэгтэй.Наанадаж гурван сар зарцуулах хэмжээний мѳнгийг хуримтлуулж гэнэтийн хэрэгцээ гарсан үед хэрэглэх нь зѳв.2.Мѳнгѳ илүү гаргаж хуримтлуулах биш,Хуримтлалдаа мѳнгѳѳ хийчээд үлдэснээрээ амьдрах нь санхүүгийн хувьд хамгийн зѳв зүйл юм. 3.Хэмнэж сурах. Боломжит сонголтуудыг хооронд нь харьцуулах ѳѳрѳѳр хэлбэл дэлгүүрүүдээр явж судалгаа хийх нь зѳв юм.Боломжит сонголтуудыг хооронд нь харьцуулж судалснаар орлого зарлагаа хамгийн ашигтай байлгахад нь тусалдаг.4.Амьдралын зѳв хэмнэлтэй байх. 5.Маш тооцоотой, тѳлѳвлѳгѳѳтэй зарлага гаргаж байх.зѳвхѳн ѳѳрийн санхүүгийн боломж нѳхцѳл байдалдаа тохирсон зүйлсийг худалдаж авах нь чухал.Тэгэхгүй бол ѳѳрийн болон гэр бүлийнхээ нэн чухал хэрэгцээтэй гэсэн зүйлсийг худалдаж авах эрсдлээс сэргийлэхэд туслана.

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

1.Орон байр нь галд шатах, авто машины осолд орох, та ѳѳрѳѳ ѳвдѳх, ургац, малаа ган зудны улмаас алдах зэргээр алдагдал хүлээж болзошгүй.Хэдийгээр ийм зүйл тохиолдох эрсдэл бага боловч хэрэв тохиолдвол таны санхүүгийн нѳхцѳл байдалд муугаар нѳлѳѳлнѳ.Иймээс эдгээр эрсдэлээс хамгаалахын тулд танд санхүүгийн нѳхѳн олговор олгох боломжийг бүрдүүлдэг даатгалд даатгуулах хэрэгтэй. 2.Даатгалд хамрагдах буюу даатгалын гэрээ байгуулах нь ѳѳрийнхѳѳ санхүүгийн зарим эрсдэлийг даатгалын компанид шилжүүлж байгаа явдал юм.Амьдрал баталтгаатай,гэнэтийн зүйлд бэлтгэлтэй, ирээдүй эрсдэлгүй болох. 3. Эрсдэл учирсан үед санхүүгийн хувьд санаа зовох шаардлагагүй. 4.Гэнэтийн их мѳнгѳ зээлэх тусламж хүсэх эрсдэл байхгүй.Хүн бүрийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх нь зѳрчигдѳж түгжрэл, утаанд стрестэж амьдралын буруу хэв маягаар дийлэнх нь амьдарч байна. Амьдралынхаа ихэнх мѳчийг ажил хийж мѳнгѳ олоход зориулж байгаа ѳнѳѳ үед эрүүл мэнд үр хүүхэддээ зарцуулах цаг маш бага байна.Иймээс даатгалын мѳн чанарыг бүрэн ойлгосон хүн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж хамрагдсан байх нь зѳв гарц юмаа.

Санал болгож буй нэр

Миний амьдрал Даатгал

Илгээсэн: Сэнгээ Лхагвасүх

Нэрийн тайлбар

"Миний амьдрал даатгал" нэр нь даатгуулагч иргэдийн өөрсдийнх нь амьдрал даатгагдлаа, баталгаатай боллоо гэсэн санааг шууд тусгаж агуулсан нэр юм. Хүний өөрийн төрмөл чанар болох "БИ", "БИ"-ээс улбаалан гарах нэгдүгээр биеийн төлөөний миний, надад, намайг, надтай, гэх хувь үзэл хамгийн хүчтэй үзэл юм. "БИ"-гийн хувь үзлийг дарж, хүнийг өөрийг нь даруу болгох, бусдын эрх ашгийг өмнөө тавьж өөрийгөө даруугаар захирч байхыг дэлхийн бүхий л шашин, суртал сургаж номлодог боловч одоогоор гагцхүү энэхүү "БИ" үзлийг дарж өөрийгөө даруугаар захирч байгаа хүн Бурхан Будда, Есүс Христ, зөнч Мухамед нарын зэрэг өдрийн од шиг ховор байна. Хүний хувиа бодох хувьч /эгоист/ энэ чанар дээр суурилан орчин үеийн дэлхий хөгжсөөр байна. Адам Смиттийн тэртээ 17 дугаар зуунд бичсэн "Үндэсний баялаг" номонд үл үзэгдэгч гар зах зээлийн харилцааг зохицуулж байдаг талаар бичсэн байдаг. Адам Смит нь "Хөдөлмөрийн хуваарийн нөхцөлд хүмүүс зөвхөн хувийн ашиг хожоо хайж аж ахуйн харилцаанд ордог. Хүн болгоны ийм үйл ажиллагаа нь эцсийн дүндээ нийгмийн баялагийг бүтээж арвижуулдаг" хэмээн тайлбарлаж байв. Тэгэхээр МИНИЙ гэдэг үг хувь хүндээ хамгийн чухал үгнүүдийн нэг нь яах аргагүй мөн юм. Амьдрал гэдэг үг өргөн утга агуулгатай. Үүн дотроо хүний амьдрал хүнийг төрөхөөс, насан өөд болтол, тэр байтугай насан өөд болсноос ч хойш үргэлжилдэг процесс юм. Даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь хүнд зориулсан, тодруулбал хүний амьдралд зориулсан үйлчилгээ гэж ойлгодог. Мөн даатгалын үйлчилгээ нь хүний амьдралын харилцааг зохицуулж байдаг үйлчилгээ гэж боддог. "Миний амьдрал" даатгал гэдэг оноосон нэр нь сонсоход ойлгомжтой, хувь хүний өөрийн амьдрал, ирээдүй өөрийн гарт, гагцхүү өөрөөс нь шалтгаална, миний юм гэсэн ойлголтыг хүнд шууд өгч чадах нэр гэж бодож энэ нэрийг дэвшүүлж байна. Хэтэрхий аминч нэр мэт санагдаж болох боловч даатгуулагч иргэдэд ойлгомжтой, иргэд өөрийн ирээдүйд хариуцлагатай хандах тал дээр сануулж, сэрүүлж, уриалсан шинжтэй нэр юм. Үндэсний амьдралын даатгал нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн Нийгмийнн даатгалын төрийн үйлчилгээний учир дутагдалтай талыг нөхсөн шинэлэг, иргэд даатгуулагчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүнийг гаргаж ирж ард иргэдэд үйлчилж цөөнгүй жилийг өнгөрүүлсэн хувийн даатгалын байгууллага гэж ойлгож явдаг. Хүний амьдрал Баабарын бичсэнээр дунджаар 120 жил үргэлжилнэ. Тухайн хүний өөрийн биологийн нас 70, хүүхэд, ач нар нь дурсан санаж 50 жил үргэлжилнэ гэж бичжээ. Тэгвэл Үндэсний амьдралын даатгал хүнийг төрснөөс мөнх бусыг үзүүлэх хүртэл мөн насан эцэслэсэнээс хойш үр хүүхдүүдэд нь өвлөгдөн үлдэх боломжтойгоор үйлчилгээний хүрээ нь хүний 1 бүтэн амьдралыг эрсдэлээс хамгаалж чадахаар зохицуулагдсан нь давуу талтай юм. Та бүгдэд амжилт хүсье. Би танайд даатгуулнаа.

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

1. Өрхийн гишүүдийн аль нэг нь хөдөлмөрийн чадваргүй болох 2. Ажилгүйдэл 3. Архи хорт зуршилт өвчинд донтох 4. Давагдашгүй хүчин зүйл, байгалын гамшиг 5. Хайргүйдэл

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

1. Хайр хайр хайр 2. Даатгал 3. Хуримтлал 4. Санхүүгийн сахилга бат, хэмнэлт 4. хууль ёсны нэмэлт орлого,

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

1. итгэх 2. үйлдэх, даатгуулах 3. тогтвортой байх 4. зорилготой амьдрах 5. төлөвлөх

Санал болгож буй нэр

Хүмүүний Төлөө Даатгал

Илгээсэн: Жамсран Батжаргал

Нэрийн тайлбар

Амьдралын даатгал нь агуулгын хувьд хувь хүний амь нас, эрүүл мэнд, гэр бүл, амьдралын үнэ цэнийг дахин сэргээхэд чиглэдэгээрээ ердийн даатгалаас ялгаатай бөгөөд энэ ч утгаараа хэний төлөө гэдгийг энгийн тодорхой гаргаж өгөх нь зүйтэй юм гэж бодлоо. Дээрх зарчмын агуулгаас улбаалан хувь хүний амьдралын үнэ цэнийг бий болгодог учраас "хүн буюу хүмүүн"-тэй холболоо. Түүнчлэн "хүн" гэх нэр үгийг төлөөний нэрээр солих боломжтой. Тухайлбал: Таны төлөө даатгал, Иргэдийн төлөө даатгал, Монголын төлөө даатгал гэх мэтээр утга агуулгыг өргөтгөх, энгийн болгох, орчин үеийн сонсголонтой болгох боломжтой. Даатгал нь бусад санхүүгийн үйлчилгээтэй харьцуулахад авахаас илүү өгөх зарчимтай бизнес учраас "төлөө" гэдэг амлалт өгөх утга санааг нэмлээ. Хэдийгээр бүх бизнес хэрэглэгчдийн төлөө байдаг ч даатгал нь илүүтэй амласнаа биелүүлж, төлснөөс илүү үнэ цэнийг бий болгодог учраас төлөө гэх нь бодит, хүчтэй сонсогдох болов уу. Төлөө гэх үгийг мөн "хамгаалах" гэж орлуулах ч боломжтой. Таныг хамгаалах даатгал, Иргэнээ хамгаалах даатгал

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

Өвчлөл болон гэнэтийн ослын улмаас эрүүл мэндээрээ хохирох, аливаа тохиолдлоор амь насаа алдах, ажлаас халагдах, цомхотголд орох, өрхийн болон хувийн бизнес санхүүгийн хувьд үлэмж доройтох, алдагдалд орох гэх мэт бодит эрсдэлүүд нь өрхийн санхүүгийн байдлыг доройтуулахад шууд нөлөөлнө. Нөлөөллийг бууруулах эсхүл бүр нөлөөнд автахгүй байхын тулд даатгуулах нь хамгийн зөв санхүүгийн үйлчилгээ болоод байна.

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

1. Хуримтлал. Амьдралын даатгал нь тодорхой нөхцлөөр буюу эрсдэл үүдсэн аюул тохиолдсон үед болон даатгуулагчийн хүсэлтээр хуримтлал үүсгэх боломжтой санхүүгийн байгууллага. 2. Даатгал. Та мэдээж даатгалын үндсэн зарчим болох тохиолдох эрсдэлээ (амь нас, эрүүл мэндээ алдах) үнэлж даатгуулах боломжтой. 3. Эрсдэлийг удирдах. Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах буюу эрүүл мэнддээ анхаарар, зохистой хэрэглээг бий болгох, зөв зохистой амьдралын хэв маягийг баримтлах, түүнчлэн эрсдэлээс зугтах буюу эрсдэл үүсгэх нөхцөл боломжийг бий болгохгүй байхад анхаарах нь чухал.

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

Өнөөдөрийн Монголын иргэдийн амьдралын хэв маяг нь эрсдэлийг өөртөө үлдээхэд чиглэсэн байдалтай байна. Ихэнх дундаж орлоготой иргэд урт хугацааны болон хэрэглээний зээлтэй. Гэтэл зээл нь ирээдүйд олох боломжийг урьдчилаад авч байгаа үйлдэл бөгөөд ирээдүйд төлөх үүрэгтэй. Энэ үүрэг биелэгдэх боломжгүй нөхцөл байдал бий болоход иргэд бид бэлэн билүү? Дийлэнх нь бэлэн бус өөртөө найдсан, сохроор итгэсэн байгаа нь харамсалтай. Байраа, машинаа, цаашилбал гэр бүлийн хэвийн амьдралаа алдах нөхцөл үүсэхээр байна. Түүнчлэн өвчлөл хамгийн их аюулыг бий болгож байна. Эрүүл мэндээ алдвал бүхнийг алдсанд тооц гэх үг энэ үед л бидний орой руу орох нь. Эрүүл мэнд, амь насаа даатгуулж өөрийгөө болон өөрт хамааралтай гэр бүлийнхээ өмнө хариуцлага хүлээх зайлшгүй нөхцөл байдал эрүүл мэндийн болон бусад байгууллагын дүгнэлтээс илт харагдаж байна. Түүнчлэн хуримтлалын даатгалын үйлчилгээг сонгосноор банкнаас илүү үнэ цэнийг бий болгох боломжтой.

Санал болгож буй нэр

оршихуйн үндэсний Даатгал

Илгээсэн: Эрдэнээ одонтуяа

Нэрийн тайлбар

Хүний ертөнц өөрөө дүүрэн эрсдэлээс тогтдог. Хүмүүс оршин байгаа нөхцөлд даатгал оршин байна. Оршихуй гэдэг хүмүүний амьдрал гэдэг утгаараа оруулж байна. Ирээдүйд учирч болох эрсдэлд та бид бэлэн биш байдаг. Тиймээс тэр эрсдэлд өөртөө бага ч болсон хөрөнгө оруулалт хийж болох хагийн зөв зам бол даатгал юм. Оршихуйн даатгал нь манай оронд хамгийн анхдагч бас улс орныг бүхэлд нь хамарсан өдрөөс өдөрт хүн бүр утгыг нь ойлгон даатгуулах учраас үндэсний гэсэн сайхан нэршлээ хэвээр нь авмаар санагдлаа. Оршихуй гэдэг өөрөө агуу хирнээ энгийн утгатай. Ирээдүйд тохиолдох эрсдэлд даатгуулсанаар ирээдүйд учирч болох өрхийн санхүү доголдох үед урьдчилан сэргийлж чадна

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

төлөвлөгдөөгүй зардлууд ихээр гарах Зээлийн өндөр хүү төлөх Гэнэтийн эрсдэлүүд өвчин, байгалийн гамшиг тохиолдох Осол аваар гарах, байгалийн болон хүний оролцоотой сөрөг үйлдлүүдээс хамааралтай эрсдэлүүд гэнэт тохиолдох Гэр бүл салах Хүний бизнесийн үйл ажиллагаа зогсох ажлаас халагдах, ажилгүй болох Гэнэтийн осолд өртөх хөдөлмөрийн чадвараа алдах Гэр бүл салалт эдийн засгийн уналтууд, инфляцийн өсөлт

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

Хуримтлал бий болгох Тогтвортой орлогтой байх Ирээдүйд тохиолдож болох эрсдэлд даатгуулах Аливаад тооцоотой, судалгаатай хандах Өрхийн төсөвөө төлөвлөж хянаж суррах үрэлгэн тооцоогүй зардал аль болох гаргахгүй байх Зардлыг зөв удирдах

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

амьдарлын даатгалын олон төрлийг хэрэгжүүлэх, хүн бүр даатгуулах боломжийг хэрэглээ, зах зээлтэй нь уялдуулах хангах нь чухал. Миний бодлоор даатгуулсан иргэн бүрийг эрсдэлд орсон үед даатгалын мөнгийг өгөхөөс гадна танин мэдэхүйн сургалтуудыг олон хийх, сургуулиас эхлэн эрсдэлээс хэрхэн урьчилан сэргийлэх арга замыг ойлгуулах нь илүү чухал гэж ойлгож байна. Даатгал гэдэг даатгуулагч нараа эрсдэлд орохоос хагаалах мэдээлэл илүү өгөх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Ирээдүйгээ төлөвлөж хүссэн хэмжээний хуримтлалыг бий болгоход сургах, хамтран ажиллах, санхүүгийн зөвлөгөө өгөх нь өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахад тустай. ирээдүйд өөртөө хамгаалалт, хөрөнгө оруулалт хийж даатгуулах нь чухал. Нэгэнт даатгуулсан даатгуулагчиддаа мөнгийг аваад боллоо гэх биш санхүүгийн бусад зөвлөн туслах, орлогоо нэмэгдүүлэх боломжийг хамтран судлах зэрэг ажлууд манай орны хувьд учир дутагдалтай байдаг. Ирээдүйн хөрөнгөө, амь насаа элдэв эрсдэл учирхад туслуулах зорилгоор сайн дурын амьдралын даатгалд даатгуулсанаар тэнд хуримтлал бий болж өрхийн санхүү доголдоход өөртөө нэмэлт хуримтлал үүсгэж болно. Амьдралын даатгалын үйлчилгээ нь өргөн цар хүрээтэй, насны насны хүмүүс, хүүхдүүдэд хамааралтай мөн тодорхой мэргэжил бүрт зориулагдсан байнгын тогтмол шинжтэй байвал хүмүүст илүү өгөөжтэй байх болов уу. Эдийн засгийн хямралын үед эсвэл өндөр насны тэтгэвэрт гарах үед мөн аливаа өвчин зовлонгийн үед амьдралын даатгал хэрэг болдог өөрөөр хэлбэл эрсдэл тохиолдмон хүн бүрд, даатгуулсан хүмүүст, хүүхдүүдэд ус агаар мэт хэрэгтэй байгаасай гэж бодож байна. Ийм байж чадвал өрхийн санхүүгийн аливаа доголдолд би өртөхгүй байх боломжтой гэж боддог.

Санал болгож буй нэр

Глобал . Даатгал

Илгээсэн: Эрдэнээ Намун

Нэрийн тайлбар

Энх-Амгалан гэдэг нь бүх гэр бүл болон маш олон зүйлсийг эерэг талаас нь тайван , эрх чөлөөтэй, сайн сайхан зүйлсийг бэлгэдэж байгаа юм

Өрхийн санхүүг доголдоход хүргэдэг эрсдлүүд

Банкны зээл Төлөвлөгөө боловсруулаагүй зорилго зорилтоо бичээгүй улмаас Мөн гэр бүлийн дотоод харилцаанаас болдог бие биетэйгээ ойлголцож ярилцах Илүү бүтээлчээр авсан зүйл мөн тушаасан мөнгөө тоолоогүй бүртгээгүй улмаас

Өрхийн санхүүг доголдохоос урьдчилан сэргийлэх арга замууд

Өрх нь санхүүг доголдуулахгүйн тулд хамгийн эхний алхам ярилцаж, төлөвлөгөө гаргах гэр бүлийн хүмүүс ярилцаж байж сайн төлөвлөлт гардаг Зээлийг аль болох удаахгүй дархыг хичээх Орлого зарлагаа бүргэх Хамгийн чухал нь даатгалд хамрагдах хамрагдсанаар бүх зүйл төлөвлөгөөтэй явагдана Эрүүл мэнд, санхүүгийн тал дээр санаа зоволтгүй болох, Амь насыг хамгаалах, осол доголдол гарвал үүнийг амархан шийдах болно Нийгмийн хамгааллыг баталгаатай болгох

Амьдралын даатгалын үйлчилгээгээр өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хэрхэн хангах вэ?

Дотоодын хөрөнгийн зах зээлийг дэмжихийн тулд олон төрлийн мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид болох хамтын хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулалтын сан, бусад төрлийн хуримтлал үүсгэдэг институцууд болох тэтгэврийн сан, даатгалын компаниудыг хөгжүүлэх татан оролцуулах шаардлагатай.Бас Даатгалын ашиг тусыг таниулах маркетинг хийснээр даатгуулагчдын тоо нэмэгдэнэ гэж үзэж байна. Хүн амын тоо нэмэгдэх тусам хүн амын нас баралт багасна гэсэн үг юм . ДаатгалЫн бүтээгдэхүүнүүдийг. Зах зээлд нэвтрүүлэх арга замыг дэвшүүлэх.Мөн Орон сууцны зээл нь урт хугацаанд олгогддог учраас зээлдэгч, түүний гэр бүл болон банк, санхүүгийн байгууллагыг урт хугацаанд санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах шаардлагатай байдаг.даатгал нь хүний амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэл тохиолдсон үед даатгуулагчийн орлогыг тасалдалгүй байлгах, улмаар тэдний гэр бүлийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг баталгаажуулдаг. Мөн хувь хүн болоод нийгмийн өмнө тавигдсан зорилгод хүрэхэд шаардлагатай мөнгөн хуримтлалыг бий болгох хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл гэж амьдралын даатгалыг тодорхойлж болох юм.Миний бодлоор хамгийн чухал нь тухайн гэр бүл зорилго , хүслээ биелүүлхын тулд тусалж санхүүжилт хийх юм. Амьдралын даатгалын үндсэн нөхцөл нь даатгуулагч бүх төрлийн өвчин, гэнэтийн осол гэх мэт эрсдэлийн улмаас амь насаа алдахад ар гэрт нь даатгалын үнэлгээг бүрэн олгодог. Мөн орон сууцны зээлдэгчийн амь насны даатгал нь энэхүү төрөлд хамаарах бөгөөд зээлдэгч аливаа шалтгааны улмаас амь насаа алдах тохиолдолд тухайн зээлийн үлдэгдлийг нөхөн төлснөөр зээлдэгчийн гэр бүл болон банкыг зээлийн эрсдэлд оруулахгүй байх нөхцөлийг бий болгодог. Орон сууцны зээл нь урт хугацаанд олгогддог учраас зээлдэгч, түүний гэр бүл болон банк, санхүүгийн байгууллагыг урт хугацаанд санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах шаардлагатай байдаг. Иймд даатгалын хураамжийн хувь хэмжээг тогтоохдоо ирээдүйн эрсдэлийг урьдчилан тооцож, санхүүгийн(актуар) аргачлалыг ашиглан урт хугацааны нөөц санг үүсгэдэг байна. Манай улсад анхны амьдралын даатгалын компани болох “Нэйшнл Лайф Даатгал” компани нь 2008 онд байгууллагдсан бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос урт хугацааны буюу амьдралын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч, одоо Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн Амарсанаагийн гудамж 12-1, Колорадооффис байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус компани нь одоогооор хугацаат амьдралын, хуримтлалын, эрүүл мэндийн тэтгэврийн даатгалын хэлбэрээр иргэдэд даатгалын үйлчилгээ үзүүлдэг.