< Буцах

Санал болгож буй нэр:

Баталгаат Ирээдүй Даатгал

Оролцогч:

Дагвасүрэн Дашзэвэг

Лого:

Нэрийн тайлбар:

Амьдралын даатгал нь хүний амь нас , эрүүл мэндэд эрсдэл тохиолдсон үед өрхийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг баталгаажуулах үүрэгтэй ба хувь хүн болоод нийгмийн өмнө тавьсан зорилгодоо хүрхэд шаардлагатай мөнгөн хуримтлалыг бий болгох зорилготой даатгалын үйлчилгээ юм. Тиймээс амьдралын даатгал нь ирээдүйд тохиолдож болох эрсдэлүүдээс хамгаалж бидний ирээдүйг баталгаажуулж байдаг учир Баталгаат Ирээдүй гэсэн нэрийг сонгосон.

Хувийн эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулснаар хүртэх үр шим, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтойг тайлбарласан байдал:

Эрүүл мэндийн даатгал нь хамгийн хэрэгтэй бүх төрлийн хорт хавдар зүрхний хавхлагын нөхөн сэргээх хагалгаа, гол судасны хагалгаа, бөөрний дутагдал, тархины цус харвалт, зүрхний шигдээс тархины цус харвалт, эрхтэн шилжүүлэн суулгах ,хараагүй болох гэх мэт өвчнүүдийн аль нэгний онош тогтоогдсон үед эмчлүүлэх мөнгө буюу даатгалын үнэлгээг бэлнээр олгоно.

Эрүүл мэндийн даатгалын төрлүүд:

Хувийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсанаар:

Амь насны даатгалд даатгуулснаар хүртэх үр шим, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтойг тайлбарласан байдал:

Амь насны даатгал нь аливаа өвчин болон гэнэтийн ослын улмаас амь нас эрсдсэн тохиолдолд ар гэрт нь нөхөн төлбөр олгож санхүүгийн гэнэтийн эрсдэлээс хамгаалах даатгалын үйлчилгээ юм.

Амь насны даатгалын төрлүүд:

Амь насны даатгалд хамрагдсанаар:

Зээлдэгчийн амь насны даатгал:

Хувийн тэтгэврийн даатгалд даатгуулснаар хүртэх үр шим, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтойг тайлбарласан байдал:

Хувийн тэтгэврийн даатгал нь нас ахих үедээ нэмэлт тэтгэвэртэй байх зорилгоор мөнгөн хуримтлал бий болгож үр хүүхэд хайртай дотны хүмүүсдээ өв залгамжлуулах боломжтой даатгалын үйлчилгээ юм.

Тэтгэврийн даатгалын төрлүүд:

Хувийн тэтгэврийн даатгалд хамрагдсанаар:

< Буцах