< Буцах

Санал болгож буй нэр:

Арга Билиг Даатгал

Оролцогч:

Дагвасүрэн Энхболд

Лого:

Нэрийн тайлбар:

Арга билиг бол орчлон дэлхийн аливаа бодис юмсын эсрэг тэсрэг мөртлөө нэгдэлтэй  жам ёсыг тайлбарлаж болох бөгөөд Аргын ухаанаар хүн үхсэн хэдий ч үр хүүхэд нь цаашаа амьдарч амьдралын үргэлжлийг илэрхийлэх болно. Билгийн ухаанаар бол хүн үхсэн ч сүнс нь мөнхөд амьдрах болно.  Тиймээс дэлхий ертөнц дээрх бүхийл зүйлсийн цогц нэгдлийг өөртөө агуулах АРГА БИЛИГ гэсэн цээжлэхэд хялбар сонсоход сонсголонтой нэрийг сонгосон.  

Хувийн эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулснаар хүртэх үр шим, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтойг тайлбарласан байдал:

Эрүүл мэндийн даатгал нь аливаа өвчин эмгэгээс үүсэх гэнэтийн зардалыг урьдчилан шийдвэрлэж өрхийн санхүүг доголдохоос хамгаалах зорилготой даатгал юм.

Эрүүл мэндийн  даатгалын төрлүүд:

Хувийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсанаар:

Амь насны даатгалд даатгуулснаар хүртэх үр шим, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтойг тайлбарласан байдал:

Энэхүү даатгал нь өвчин болон гэнэтийн ослын улмаас амь насаа алдсан тохиолдолд ар гэрт нь нөхөн төлбөр олгож өрхийн санхүүг доголдохоос хамгаална.

Амь насны даатгалын төрлүүд:

Зээлдэгчийн амь насны даатгал:

Энэхүү даатгал нь  ипотекийн зээлэнд хамрагдагсан иргэд даатгуулах боломжтой бөгөөд хэрвээ даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас амь насаа алдах , хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан тохиолдолд зээлийн үлдэгдэлийг төлж барагдуулах зорилго бүхий даатгалын үйлчилгээ юм.

Насан туршийн амь насны даатгал:

Даатгуулагчийн амь насыг насан туршид нь даатгаснаар түүний гэр бүлийн санхүүг тогтвортой байлгах зорилготой даатгал юм.

Амь насны даатгалд хамрагдсанаар:

Хувийн тэтгэврийн даатгалд даатгуулснаар хүртэх үр шим, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтойг тайлбарласан байдал:

Хувийн тэтгэврийн даатгал нь даатгуулагч хүссэн хэмжээгээр тэтгэврийн хуримтлалаа бий болгож өөрийн нэрийн дансанд байршуулах бөгөөд гэр бүлдээ өвлүүлэн үлдээх боломжтой. Хуримтлал  үүсэх хугацаандаа давхар амь насны даатгалд даатгагдана.

Тэтгэврийн даатгалын төрлүүд:

Хугацаат тэтгэврийн даатгал:

Даатгалын хамгаалалт нь:

Тэнүүн амьдрал тэтгэврийн даатгал:

< Буцах